Avatar photo

Mosses Evaristo

ENTREPRENEURSHIP CORNER

Once again here we present to you Ms.  Sophia Selemani, the founder and  owner of ABILINDA NURSING AND MATERNITY HOME located at Mwandege in Mkuranga District! She has been  tracked on her daily hustling in serving clients and entrepreneurship as…

NCDs AND CERVICAL CANCER HIGHLIGHTS

World Cancer and Non-commubicable diseases Status, our message to the community, health care providers, let’s continue creating awareness on cancer and NCDs that it is truely world public concern, early detection will ruduce the barden and create new generation with…

MAONI YAKO NI NINI?

Tunawasalimu kwa jina la  jamhuri ya Muungano wa Tanzania! Baada ya Baraza la Uuguguzi na Ukunga kutangaza matokeo ya mitihani ya leseni kwa ngazi ya astashahada (30.8%), stashahada (48.1%) na shahada (71.8%) yenye mjumuisho wa ufaulu wa 50.7% na kufeli…